Hop til indhold
Højesteret

Ulovlig omgang med hittegods 
27-01-2012 

Sag 169/2011

Dom afsagt den 27. januar 2012.

Rigsadvokaten
mod
T

100 timers samfundstjeneste for ulovlig omgang med hittegods

T var ved en fejl begået af x-bank blevet registreret som ejer og dispositionsberettiget over en bankkonto med et indestående på ca. 1,3 mio. kr. T havde nået at overføre i alt 700.000 kr. til sin egen konto i y-bank, inden fejlen blev opdaget og kontoen spærret.

Højesteret udtalte, at kernen i ulovlig omgang med hittegods er, at en person finder en herreløs ting eller tilfældigt kommer i besiddelse af en ting og falder for fristelsen til at tilegne sig den som sin egen. Højesteret fandt, at T var skyldig i ulovlig omgang med hittegods efter den grønlandske kriminallov.

T blev idømt 100 timers samfundstjeneste med vilkår om psykiatrisk behandling og alkoholbehandling, og der blev truffet bestemmelse om konfiskation af 421.500 kr. svarende til nettoudbyttet.

Grønlands Landsret var nået til det samme resultat.

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 27-01-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk