Hop til indhold
Højesteret

Ulovlig markedsføring 
30-04-2015 

Sag 267/2013
 

Dom afsagt den 30. april 2015


Papiruld Danmark A/S
mod
Rockwool A/S


Udsagn om bl.a. isoleringsevne, brandmodstand, miljøpåvirkning, arbejdsmiljø og pris var i strid med markedsføringsloven

Rockwool A/S og Papiruld Danmark A/S konkurrerer på markedet for isoleringsmateriale.

Spørgsmålet i sagen var, om det var i strid med markedsføringsloven, at Papiruld Danmark i forbindelse med markedsføringen af sine isoleringsprodukter havde anvendt en række udsagn om bl.a. isoleringsevne, brandmodstand, miljøpåvirkning, arbejdsmiljø og pris, herunder ved sammenligning med Rockwools isoleringsprodukter. 

Højesteret fastslog, at dokumentationskravet i markedsføringsloven ikke kan opfyldes ved blot at sandsynliggøre rigtigheden af en oplysning. Højesteret fastslog endvidere, at de konkrete krav, der stilles med hensyn til dokumentationen for en oplysnings rigtighed, varierer under hensyn til omstændighederne i det enkelte tilfælde.        

Med hensyn til de konkrete udsagn, som var anvendt i Papiruld Danmarks markedsføring, kom Højesteret frem til, at der ikke var fremlagt tilstrækkelig dokumentation for udsagnenes rigtighed. Udsagnene var derfor i strid med markedsføringsloven.

Højesteret fandt dog ikke grundlag for at pålægge Papiruld Danmark at tilbagekalde markedsføringsmateriale, der indeholdt de omhandlede udsagn.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.


  Læs hele dommen 

  Læs Sø- og Handelsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret: 30-04-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk