Hop til indhold
Højesteret

Ulovlig frihedsberøvelse 
19-02-2015 

Sag 300/2013
 

Kendelse afsagt den 17. februar 2015

 

U
mod
Rigspolitiet

 

Frihedsberøvelse af udvist udlænding var efter omstændighederne ulovlig

Udlændingen U blev den 25. juli 2013 antruffet, anholdt og visiteret i en park, hvor han blev fundet i besiddelse af 0,72 gram cannabis, for hvilket han vedtog en bøde på 400 kr. Udlændingestyrelsen besluttede samme dag at udvise U – der havde spansk opholdstilladelse – af Danmark for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Den 26. juli 2013 blev U frihedsberøvet efter ud­læn­dingeloven til den 6. august 2013 for at sikre muligheden for udvisning. I byretten forklarede U, at han på sin telefon havde en udrejsebillet gyldig til den 10. august 2013, og at billetten var købt af vennen V, hos hvem hans pas og taske lå. V indleverede samme dag som anholdelsen U’s pas og 1.500 kr. til politiet.

Højesteret udtalte bl.a., at de anførte omstændigheder burde have givet byretten anledning til at søge sagen yderligere oplyst, herunder ved at udspørge U om forholdet til V og om logi hos denne. Om fornødent kunne V indkaldes som vidne. Dette måtte endvidere antages, at oplysningen om U’s logi hos V, der kom frem ved V’s forklaring for Højesteret, ville være kommet frem på denne måde.

Højesteret fastslog, at det efter omstændighederne ikke var nødvendigt at frihedsberøve U for at sikre muligheden for udvisning, men at andre foranstaltninger efter udlændingeloven var tilstrækkelige.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk