Hop til indhold
Højesteret

Ulovlig dyretransport 
24-08-2012 

sag 313/2011

Dom afsagt den 24. august 2012.

Rigsadvokaten
mod
T1 og T2 A/S

Både chauffør og vognmandsfirma var idømt bøder for ulovlig dyretransport. Ikke grundlag for at nedsætte bøderne hverken under henvisning til princippet om forbud mod dobbeltstraf eller som følge af for lang sagsbehandlingstid

T1 var idømt en bøde som chauffør ved en ulovlig dyretransport, og vognmandsfirmaet T2 A/S var idømt en bøde, fordi selskabet var ansvarlig for transporten. Selv om T1 - ud over at fungere som chauffør ved den ulovlige transport - også er direktør for og hovedaktionær i T2 A/S kunne dette ikke medføre en nedsættelse af bøderne. Højesteret fastslog, at de præventive grunde, der ligger bag dyreværnsloven, taler imod strafnedsættelse for chaufføren eller selskabet. Der var herved ikke sket en tilsidesættelse af princippet om forbud mod dobbeltstraf mv.

Den samlede sagsbehandlingstid ved politi og anklagemyndighed havde været lidt under 1 år og 9 måneder, og sagsbehandlingstiden ved domstolene i tre instanser havde været lidt over 2 år. Dette medførte hverken en krænkelse af artikel 6, stk. 1, i den europæiske menneskerettighedskonvention, eller at der var grundlag for at nedsætte bøderne med henvisning til straffelovens § 82, nr. 13 og 14.

Landsretten var nået til det samme resultat.  
 

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 24-08-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk