Hop til indhold
Højesteret

Ugyldig transport og omstødelse i konkurs 
13-11-2012 

Sag 99/2011
 

Dom afsagt den 13. november 2012.

 

 

Nordea Bank Danmark A/S
mod
Bridema A/S under konkurs

 

 

Transport af momstilgodehavende ugyldig og stiftelse af virksomhedspant og nettoned­bringelse af kassekredit kunne omstødes

 

Sagen vedrørte, hvorvidt en aftale om transport af momstilgodehavende var ugyldig efter lov om opkrævning af skatter og afgifter, og om stiftelse af virksomhedspant for gammel gæld og nettonedbringelse af kassekredit kunne omstødes.

Højesteret udtalte, at en aftale om overdragelse af tilbagebetalingskrav mod skattemyndig­hederne er ugyldig, hvis transportaftalen er indgået før afregningsperiodens udløb, jf. § 13 i lov om opkrævning af skatter og afgifter. Det er således uden betydning, hvornår skyldneren har fået underretning om overdragelsen. Bridema A/S’ transport af selskabets momstilgode­havende for september måned 2006 til Nordea A/S var derfor ugyldig, idet transporten var underskrevet af Bridema A/S i juli 2006.  

For så vidt angår stiftelsen af virksomhedspant for gammel gæld og nettonedbringelse af kas­sekreditten, fandt Højesteret, at dispositionerne var sket på tidspunkter, hvor Bridema A/S var insolvent. Nordea A/S var eller burde have været bekendt hermed og med, at banken herved blev begunstiget på andre kreditorers bekostning. Der var endvidere tale om utilbørlige dispo­sitioner. Herefter kunne dispositionerne omstødes, jf. konkurslovens § 74.

Landsretten var kommet til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk