Hop til indhold
Højesteret

Ugyldigt patent 
08-05-2014 

Sag 286/2012
 

Dom afsagt den 8. maj 2014

 

Svenco Papperssäckar AB
mod
Segezha Packaging A/S

 

Patent på en affaldssæk med indvendig ”fyldelinje” var ugyldigt

Sagen vedrørte et nu udløbet patent på en affaldssæk, hvor sækkens inderside var forsynet med en påtrykt information om den højest tilladelige niveaugrænse for affaldet. 

Højesteret fandt, at placeringen af en ”fyldelinje” på indersiden af sækken måtte anses for så umiddelbart nærliggende for en fagmand, at betingelserne for at meddele patent ikke havde været til stede som følge af manglende opfindelseshøjde. Patentet var derfor blevet meddelt af Patent- og Varemærkestyrelsen, uanset at betingelserne herfor ikke var opfyldt, og patentet havde derfor været ugyldigt.

Sø- og Handelsrettens flertal var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk