Hop til indhold
Højesteret

Ugyldigt påkrav i lejesag 
05-05-2014 

Sag 8/2014
 

Kendelse afsagt den 1. maj 2014   

 

A
mod
HZ Ejendomme

 

Udlejers ophævelse af lejemål var uberettiget, da der ikke forelå betalingsmisligholdelse fra lejers side på tidspunktet for udlejers afgivelse af påkrav. 

Den 1. februar 2013 indbetalte A sin husleje for den samme måned på den konto, som tidligere var blevet anvist af udlejeren, HZ Ejendomme, uanset at udlejeren ved opkrævning af husleje havde anført en ny bankforbindelse og et nyt kontonummer. Efter at have afgivet påkrav ophævede udlejeren lejemålet.

Højesteret fastslog, at udlejerens anvisning af et nyt betalingssted – orienteringen af A bestod alene i, at HZ Ejendomme havde tilrettet sin standardfaktura – ikke var sket på en sådan klar og tydelig måde, at A med rimelighed kunne forventes at bemærke dette. Der forelå således ikke betalingsmisligholdelse, da A betalte huslejen for februar måned, og udlejerens påkrav var herefter ugyldigt. Udlejeren var derfor ikke berettiget til at ophæve lejemålet.

Højesteret nåede dermed til et andet resultat end landsretten.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk