Hop til indhold
Højesteret

Ugyldigt lejevilkår om nyistandsættelse ved fraflytning 
08-04-2014 

Sag 225/2012
 

Dom afsagt den 8. april 2014 

 

A
mod
A/S Holme Mølleparken

 

Et vilkår i lejekontrakten om nyistandsættelse af lejemålet ved fraflytning var ugyldigt, idet lejekontrakten fremtrådte på en sådan måde, at lejeren måtte opfatte lejevilkårene som standardiserede

For Højesteret var parterne enige om, at lejekontrakten ikke var en blanket i lejelovens forstand, men at lejekontrakten indeholdt lejevilkår, som var ensartede for flere lejere i samme ejendom.

Højesteret udtalte bl.a., at lejekontrakten efter en helhedsvurdering ikke fremtrådte som udarbejdet individuelt for det pågældende lejemål, og at A måtte opfatte lejevilkårene som standardiserede. Som følge heraf var et lejevilkår i As lejekontrakt om nyistandsættelse af lejemålet ved fraflytning ugyldigt, idet vilkåret pålagde lejeren større forpligtelser end efter lejelovens bestemmelser.

Landsretten var kommet til et andet resultat.  

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk