Hop til indhold
Højesteret

Ugyldige lejevilkår 
12-05-2014 

Sag 274/2013
 

Dom afsagt den 12. maj 2014

 

UngBo Danmark A/S
mod
A

 

Lejevilkår om lejerens indvendige vedligeholdelsespligt og om nyistandsættelse af lejemålet ved fraflytning var ugyldige

Sagen angik spørgsmålet, om A ved lejekontrakten gyldigt havde påtaget sig den indvendige vedligeholdelse af lejemålet og forpligtet sig til at aflevere lejemålet nyistandsat.

Lejekontrakten var indgået på en blanket, hvor det ved afkrydsning i §§ 7-8 var angivet, at lejemålet ved ophør skulle afleveres nyistandsat, og at den indvendige vedligeholdelse påhvilede A. I lejekontraktens § 11 om særlige vilkår var det tillige i punkt 11 og 15 angivet, at A skulle vedligeholde bl.a. gulve, og at lejemålet skulle afleveres nyistandsat.

Højesteret fastslog bl.a., at blanketter til beboelseslejemål kun må anvendes, hvis de er autoriserede. Da den anvendte blanket ikke var identisk med den autoriserede blanket (navnlig var hele indledningen til § 11 om særlige vilkår udeladt), havde udlejer anvendt en uautoriseret blanket med den virkning, at blanketvilkårene i §§ 7-8 var ugyldige. Da § 11 endvidere fremtrådte som en integreret del af blankettens øvrige vilkår på grund af den anvendte margin, skrifttype og skriftstørrelse, og da indledningen til § 11 fra den autoriserede blanket manglede, var bestemmelserne i § 11, punkt 11 og 15, også ugyldige.  

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk