Hop til indhold
Højesteret

Udvisning som følge af straffedom 

29-12-2008
Sag 170/2008
 

Dom afsagt den 29. december 2008.

Rigsadvokaten
mod
T

Butikstyveri af professionel karakter medførte udvisning af EU-borger uden tilknytning til Danmark

Tiltalte var i landsretten idømt fængsel i 30 dage for i oktober 2007 at have stjålet varer for 4.700 kr. i et stormagasin. Han var desuden blevet udvist med indrejseforbud i 5 år.

Tiltalte var litauisk statsborger og på gerningstidspunktet 28 år. Han var kommet til Danmark samme dag, som tyveriet fandt sted, og havde ikke nogen tilknytning til Danmark.

Højesteret stadfæstede bestemmelsen om udvisning. De sædvanlige betingelser i udlændingeloven for at udvise tiltalte var opfyldt, og udvisning var også i overensstemmelse med de særlige EU-regler for EU-borgere, artikel 33, jf. artiklerne 27 og 28, i direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 (opholdsdirektivet). Tiltalte havde ved anholdelsen en pose indvendigt beklædt med stanniol for at omgå butiksalarmer (en ”russerpose”) og en bidetang, som han skulle bruge til at fjerne eventuelle alarmer på varerne. Tyveriet havde en professionelle karakter, og tiltaltes kriminalitet var udtryk for adfærd, som udgjorde en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berørte grundlæggende samfundsinteresser. Dette var bestyrket af oplysninger om straffe, tiltalte tidligere var idømt i Litauen. Da han ikke havde nogen tilknytning til Danmark, kunne udvisning ikke anses for stridende mod proportionalitetsprincippet i opholdsdirektivet.

Til top Sidst opdateret: 04-07-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk