Hop til indhold
Højesteret

Udvisning og betinget udvisning for narkotikakriminalitet 
12-10-2011 

Sag 167/2011

Dom afsagt den 12. oktober 2011.

Rigsadvokaten
mod
T1, T2 og T3

Udvisning og betinget udvisning for narkotikakriminalitet

Højesteret har afsagt dom i en sag om udvisning af tre udenlandske statsborgere, T1, T2 og T3, der alle var dømt for grov narkotikakriminalitet efter straffelovens § 191.

Efter udlændingelovens § 22, nr. 4, skal overtrædelse af § 191 medføre udvisning, medmindre de i § 26, stk. 1, nævnte hensyn taler afgørende herimod, jf. § 26, stk. 2. Der er endvidere mulighed for betinget udvisning, jf. udlændingelovens § 24 b. Afgørende for spørgsmålet om udvisning er en proportionalitetsafvejning, der skal ske med respekt af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til respekt for privatliv og familieliv.

T1, en 20-årig armensk statsborger, var i landsretten idømt fængsel i 4 år og 6 måneder og var udvist betinget med en prøvetid på 2 år. T2, en 21-årig bosnisk statsborger, var idømt fængsel i 3 år og 6 måneder og var frifundet for anklagemyndighedens påstand om udvisning. T3, en 41-årig statsløs palæstinenser født i Libanon, var idømt 6 års fængsel samt betinget udvisning.

Højesteret fandt ikke grundlag for udvisning af T1, der var kommet til Danmark som 8-årig i 1999, som har familie her i landet, og som har gået i skole her, men som har en begrænset tilknytning til Armenien. Højesteret fandt dog under hensyn til kriminalitetens alvor, at T1 burde advares ved en betinget udvisning mod at begå ny kriminalitet, og tiltrådte landsrettens bestemmelse om betinget udvisning med en prøvetid på 2 år, jf. udlændingelovens § 24 b.

Højesteret fandt heller ikke grundlag for udvisning af T2, der var kommet til Danmark som 3-årig i 1993. Han har – ligesom T1 – familie her i landet, har gået i skole her og har en begrænset tilknytning til Bosnien. Højesteret fandt dog under hensyn til kriminalitetens alvor, at T2 burde advares ved en betinget udvisning mod at begå ny kriminalitet, og bestemte derfor, at T2 skal udvises betinget med en prøvetid på 2 år, jf. udlændingelovens § 24 b.

T3 var indrejst i Danmark som 23-årig i 1993. Han er gift med en dansk statsborger, der stammer fra Libanon, og som er indrejst i Danmark som barn, og de har otte børn, der ligeledes er danske statsborgere. Flertallet af dommere i Højesteret udtalte, at T3 har haft en central og ledende rolle i udøvelsen af vedvarende, organiseret og grov narkotikakriminalitet. Flertallet fandt derfor, at T3 uanset hensynet til hans ægtefælle og børn her i landet skal udvises af Danmark for bestandig, jf. udlændingelovens § 32, stk. 2, nr. 5. Dissens af en dommer for betinget udvisning af T3.

 Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 12-10-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk