Hop til indhold
Højesteret

Udvisning med indrejseforbud i 6 år 
24-08-2012 

sag 58/2012

Dom afsagt den 24. august 2012.

Rigsadvokaten
mod
T

Udvisning med indrejseforbud i 6 år

T, der er irakisk statsborger, var idømt 50 dages fængsel for overtrædelse af udlændingelovens § 59, stk. 1, nr. 2, om ulovligt ophold og for to forhold af dokumentfalsk ved at anvende et falsk bulgarsk identitetskort.

Højesteret fandt, at der på grund af den fængselsstraf T var blevet idømt, var hjemmel i udlændingeloven til at udvise ham, og at en udvisning ikke ville stride med Danmarks internationale forpligtelser.

Højesteret ændrede dermed landsrettens dom for så vidt angår spørgsmålet om udvisning.

Sagen angik for Højesteret alene, om T skulle udvises.

Læs hele dommen.

Til top Sidst opdateret: 24-08-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk