Hop til indhold
Højesteret

Udvisning i sag om grov vold 
19-09-2018 

Sag 57/2018
 

Dom afsagt den 19. september 2018

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

Grov vold straffet med fængsel i 6 måneder og udvisning med indrejseforbud i 6 år ikke i strid med Danmarks internationale forpligtelser

T, en nu 23-årig irakisk statsborger, der havde opholdt sig i Danmark, siden han var 4 år, var ved byrettens og landsrettens dom fundet skyldig i vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter i gentagelsestilfælde. Landsretten havde idømt en ubetinget straf af fængsel i 6 måneder og han var endvidere udvist af Danmark. T, der var tidligere straffet, var betinget udvist to gange. Den grove vold var begået i prøvetiden for den seneste betingede udvisning. Sagen for Højesteret angik straffastsættelsen og spørgsmålet om udvisning.

Højesteret tiltrådte, at straffen var fastsat til fængsel i 6 måneder. For så vidt angik udvisningen af T udtalte Højesteret bl.a., at T skulle udvises ubetinget med indrejseforbud i 6 år, medmindre dette ville være i strid med Danmarks internatio­nale forpligtelser. Efter arten og grovheden af såvel hans nuværende som hans tidligere kriminalitet fandt Højesteret efter en samlet vurdering, at ubetinget udvisning med indrejseforbud i 6 år ikke var et uproportionalt indgreb i strid med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk