Hop til indhold
Højesteret

Udvisning i sag om forsøg på hjemmerøveri 
16-03-2017 

Sag 310/2016
 

Dom afsagt den 16. marts 2017

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Tyrkisk statsborger udvist med indrejseforbud for bestandig efter forsøg på hjemmerøveri

T var i landsretten idømt en tillægsstraf af fængsel i 7 år og 8 måneder for forsøg på hjemmerøveri og for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. For Højesteret angik sagen alene spørgsmålet om udvisning.

Udlændingelovens betingelser for udvisning var opfyldt, og T skulle derfor udvises, medmindre udvisning ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Spørgsmålet var herefter, om udvisning ville være i strid med bl.a. artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om retten til privatliv og familieliv. Dette afhang af en proportionalitetsvurdering efter de kriterier, som Menneskerettighedsdomstolen havde fastlagt i udvisningssager.

T var en nu 27-årig tyrkisk statsborger. Han var født og opvokset i Danmark og havde boet her hele sit liv. Der skulle derfor foreligge meget tungtvejende grunde, hvis T skulle udvises. Han var tidligere dømt for bl.a. ulovlig frihedsberøvelse, grov vold og trusler og i den forbindelse to gange betinget udvist af Danmark. Den aktuelle kriminalitet var begået i prøvetiden for en betinget udvisning. T havde ingen børn, men hans forældre, farmor og søskende boede i Danmark. Han havde ingen uddannelse og alene en begrænset tilknytning til det danske arbejdsmarked. Han talte og skrev tyrkisk og kurdisk, havde familie i Tyrkiet og havde besøgt Tyrkiet omkring hvert tredje år.  

Efter en samlet vurdering fastslog Højesteret, at T kunne udvises, uden at det ville stride mod Danmarks internationale forpligtelser. Den omstændighed, at T efter landsrettens dom om udvisning havde indgået ægteskab med en herboende tyrkisk statsborger, kunne ikke føre til et andet resultat. T udvistes herefter af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Landsretten var kommet til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk