Hop til indhold
Højesteret

Udvisning i sag om forsøg på hjemmerøveri 
16-03-2017 

Sag 309/2016
 

Dom afsagt den 16. marts 2017

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Somalisk statsborger udvist med indrejseforbud for bestandig efter forsøg på hjemme­røveri

T var i landsretten idømt fængsel i 4 år og 6 måneder for forsøg på hjemmerøveri og for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter. For Højesteret angik sagen alene spørgsmålet om ud­visning.

Udlændingelovens betingelser for udvisning var opfyldt, og T skulle derfor udvises, medmin­dre udvisning ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Spørgsmålet var derfor, om udvisning ville være i strid med artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om retten til privatliv og familieliv. Dette afhang af en proportionalitetsvurdering efter de kriterier, som Menneskerettighedsdomstolen havde fastlagt i udvisningssager.

T var en nu 25-årig somalisk statsborger. Han var kommet til Danmark som 6-årig og havde boet her siden. Der skulle derfor foreligge meget tungtvejende grunde, hvis T skulle udvises. T var også tidligere dømt for bl.a. røverier og i den forbindelse betinget udvist af Danmark. Højesteret vurderede, at der var en betydelig risiko for, at T også fremover ville begå person­farlig kriminalitet i Danmark, såfremt han ikke blev udvist. Han var ikke gift eller samlevende og havde ingen børn, men han havde kontakt til sine forældre og 12 halvsøskende, som boede her i landet. Han kunne ikke anses for velintegreret her i landet, idet han ikke havde nogen uddannelse og ikke havde haft en fast tilknytning til det danske arbejdsmarked. T talte somali flydende. Han havde ikke været i Somalia, siden han kom til Danmark.

Efter en samlet vurdering fastslog Højesteret, at udvisning af T med indrejseforbud for be­standig måtte anses for en proportionel foranstaltning med henblik på at forebygge uro eller forbrydelse.

Da udvisning dermed ikke var i strid med Danmarks internationale forpligtelser, ændrede Højesteret landsrettens dom, således at T udvistes af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk