Hop til indhold
Højesteret

Udvisning for hjemmerøveri 
21-04-2015 

Sag 243/2014
 

 

 

Dom afsagt den 21. april 2015.

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Kroatisk statsborger, der var født i Danmark og havde boet her næsten hele sit liv, kunne udvises

Sagen angik udvisning af den 41-årige kroatiske statsborger T, som var født i Danmark og havde boet her næsten hele sit liv.

T var over en lang årrække straffet ved i alt 30 domme og var samlet idømt betinget og ubetinget frihedsstraf i ca. 20 år, der forud for den aktuelle sag havde ført til afsoning af ca. 12 år. De tidligere domme omfattede bl.a. røverier, grov vold og tyverier, og en række af røveri- og tyveriforholdene var begået over for ældre mennesker i deres hjem. T var senest idømt fængsel i 5 år for bl.a. forsøg på røveri af særlig grov beskaffenhed i form af et hjemmerøveri mod en ældre mand begået i forening med T’s bror.

T’s mor og søskende boede i Danmark, og han havde gået i skole her, men havde ingen uddannelse udover skolegangen. T havde aldrig haft forbindelse til det danske arbejdsmarked og havde i hele sit voksenliv modtaget kontanthjælp. T var uofficielt gift med en rumænsk kvinde, som han havde et 5-årigt barn med. Han talte dansk og romani. Hans bror, som var meddomfældt i den aktuelle sag, var udvist til Kroatien.

Højesteret fastslog med henvisning til grovheden af T’s aktuelle kriminalitet, grovheden og omfanget af hans tidligere kriminalitet, hans manglende integration i det danske samfund, og at han i kraft af den udviste bror havde en vis tilknytning til Kroatien, at T – uanset at han var født og opvokset i Danmark og havde sin mor og søskende her – kunne udvises, uden at det ville stride mod Danmarks internationale forpligtelser efter EU-opholdsdirektivet og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Højesteret stadfæstede på den baggrund landsrettens dom om udvisning af T.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk