Hop til indhold
Højesteret

Udvisning for drabsforsøg 
07-06-2017 

Sag 56/2017
  

 

Dom afsagt den 7. juni 2017

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Tyrkisk statsborger udvist med indrejseforbud for bestandig efter drabsforsøg

T var i landsretten idømt 8 års fængsel for bl.a. tre tilfælde af drabsforsøg samt våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder. For Højesteret angik sagen alene spørgsmålet om udvisning.

Udlændingelovens betingelser for udvisning var opfyldt, og T skulle derfor udvises, medmindre udvisningen ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.  Spørgsmålet var herefter, om udvisning ville være i strid med artikel 14 i Associeringsrådets afgørelse nr. 1/80 af 19. september 1980 om yderligere associering mellem EØF og Tyrkiet samt artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Dette afhang bl.a. af en proportionalitetsvurdering efter de kriterier, som Menneskerettighedsdomstolen havde fastlagt i udvisningssager.

T var en nu 28-årig tyrkisk statsborger. Han var født og opvokset i Danmark og havde boet her hele sit liv. Der skulle derfor foreligge meget tungtvejende grunde, hvis T skulle udvises.

T’s forældre og bror boede i Danmark, og han havde gået i skole her, men havde ingen uddannelse udover skolegangen. Han havde haft forskelligt arbejde i Danmark, men var ikke i beskæftigelse ved anholdelsen. T var gift med en tyrkisk kvinde, som han havde to børn med. Både kvinden og børnene boede i Tyrkiet. Han talte og skrev tyrkisk, og han havde jævnligt været på ferie i Tyrkiet.

Efter en samlet vurdering fastslog Højesteret, at T kunne udvises, uden at det ville stride mod Danmarks internationale forpligtelser. Den omstændighed, at der ikke tidligere overfor T var blevet nedlagt påstand om udvisning eller om betinget udvisning kunne ikke føre til et andet resultat. T udvistes herefter af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Landsretten var kommet til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk