Hop til indhold
Højesteret

Udvisning af udlænding der var til fare for statens sikkerhed 
24-06-2011 

Sag 365/2010

Dom afsagt den 24. juni 2011.

A
mod
Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration

Udvisning af udlænding der var til fare for statens sikkerhed

Integrationsministeren havde truffet afgørelse om, at udlændingen må anses for at udgøre en fare for statens sikkerhed, og Integrationsministeriet havde på denne baggrund udvist den pågældende af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Farevurderingen af udlændingen var baseret på en redegørelse fra Politiets Efterretningstjeneste, som beskyldte udlændingen for at være en central person i et internationalt netværk, der koordinerede indsættelsen af terrorister i Irak. Udlændingen indbragte ministeriets afgørelser for domstolene, der behandlede sagen efter de særlige regler i udlændingelovens kapitel 7 b om behandling af sager om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed m.v.

Højesteret bemærkede, at reglerne i udlændingelovens kapitel 7 b giver mulighed for at opdele sagen i en åben og en lukket del, og at der under sagens lukkede del kan ske fremlæggelse af fortroligt materiale, som er indgået i farevurderingen, men som af sikkerhedsmæssige grunde ikke kan videregives til udlændingen. Under den åbne del af sagen bistås udlændingen af en beskikket advokat. Til varetagelse af udlændingens interesser under den lukkede del af sagen beskikkes der en særlig advokat, som på udlændingens vegne udøver partbeføjelser under denne del af sagen, dog således at den særlige advokat ikke må drøfte sagen med udlændingen. Formålet med den særlige domstolsbehandling er at skabe en balance mellem på den ene side behovet for hemmeligholdelse af oplysninger af sikkerhedsmæssige grunde og på den anden side hensynet til, at der er en reel mulighed for effektiv varetagelse af udlændingens interesser under sagen.

Højesteret fandt, at beskyldningerne var tilstrækkeligt faktuelt underbygget i det materiale, der var fremlagt under retssagens åbne del, og at det åbne materiale i sig selv var tilstrækkeligt til at bære integrationsministerens afgørelse om, at udlændingen måtte anses for en fare for statens sikkerhed. Der var ikke i det lukkede materiale noget, som afsvækkede dette resultat. Der var under sagens åbne del fremkommet så specifikke, konkrete og præcise oplysninger om baggrunden for beskyldningerne, at han havde haft en reel mulighed for at varetage sine interesser under sagen. Højesteret fandt herefter ikke grundlag for at tilsidesætte integrationsministeriets afgørelse om, at udlændingen må anses for en fare for statens sikkerhed, ligesom Højesteret tiltrådte, at betingelserne for at udvise udlændingen med indrejseforbud for bestandig var opfyldt.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 24-06-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk