Hop til indhold
Højesteret

Udvisning af Danmark ophævet 
17-02-2012 

Sag 194/2011

Kendelse afsagt fredag den 17. februar 2012   

Anklagemyndigheden
mod
T

Bestemmelse i dom om udvisning af Danmark med 10-årigt indrejseforbud ophævet

En etiopisk statsborger, T, blev ved Østre Landsrets dom af 8. juni 2006 straffet med fængsel i 2 år for forsøg på røveri og overtrædelse af våbenloven og udvist af Danmark med indrejseforbud i 10 år. T havde siden sin prøveløsladelse den 3. juni 2007 befundet sig i Danmark på såkaldt ”tålt ophold”, idet han for tiden ikke kunne udsendes tvangsmæssigt. Sagen for Højesteret drejede sig om, hvorvidt bestemmelsen om udvisning i Østre Landsrets dom kunne ophæves som følge af væsentlige ændringer i Ts forhold, herunder hans personlige forhold.

Højesteret besluttede, at bestemmelsen om udvisning i Østre Landsrets dom af 8. juni 2006 skulle ophæves. Højesteret mente, at der var indtrådt så væsentlige ændringer i Ts forhold, at udvisningen burde ophæves.

Landsretten havde afvist at ophæve udvisningsbestemmelsen.

Læs hele kendelsen. 

 

Til top Sidst opdateret: 23-02-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk