Hop til indhold
Højesteret

Udvisning 
26-03-2015 

Sag 260/2014
 

Dom afsagt den 26. marts 2015

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

Udvisning ikke i strid med Danmarks internationale forpligtelser

T, en 24-årig filippiner, der havde opholdt sig i Danmark siden han var 12 år, var ved byrettens og landsrettens dom fundet skyldig i bl.a. overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer samt flere tilfælde af vold og idømt en ubetinget straf af fængsel i 5 måneder. Han var endvidere blevet udvist med indrejseforbud i 6 år. T var tidligere straffet og betinget udvist. Forholdene var begået i prøvetiden for en betinget udvisning. Sagen for Højesteret angik alene spørgsmålet om udvisning.

Højesteret udtalte bl.a., at de idømte forhold var begået i prøvetiden for en betinget udvisning, og at han derfor skulle udvises, med mindre dette ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 24b, stk. 3, jf. § 26, stk. 2. Efter en samlet helhedsvurdering fandt Højesteret, at udvisningen af T med indrejseforbud i 6 år måtte anses for en proportional foranstaltning med henblik på at forebygge kriminalitet og sikre den offentlige orden, og udvisning var derfor ikke i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. 

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk