Hop til indhold
Højesteret

Udtalelse om handicapbegrebet som led i en procesledende afgørelse om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål var ikke en retskraftig afgørelse. Anmodning om præjudiciel forelæggelse af et yderligere spørgsmål taget til følge. 
07-05-2010 

Sag 283/2009 og 284/2009


Kendelser afsagt den 7. maj 2010


Dansk Arbejdsgiverforening som mandatar for Pro Display A/S under konkurs
mod
HK Danmark som mandatar for A

og

Dansk Almennyttigt Boligsselskab – DAB
mod
HK Danmark som mandatar for B


Udtalelse om handicapbegrebet som led i en procesledende afgørelse om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål var ikke en retskraftig afgørelse. Anmodning om præjudiciel forelæggelse af et yderligere spørgsmål taget til følge.

A og B var blevet afskediget på grund sygefravær. A og B lagde sag an mod deres arbejdsgivere og anførte i den forbindelse blandt andet, at sygefraværet var en følge af, at de var handicappede, og at opsigelserne derfor var i strid med forskelsbehandlingsloven. Arbejdsgiverne bestred, at A og B var handicappede i lovens forstand. Sagerne blev hovedforhandlet i Sø- og Handelsretten i juni 2009. Efter hovedforhandlingen afsagde Sø- og Handelsretten kendelse om, at sagerne skulle udsættes på forelæggelse af to præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen. Af Sø- og Handelsrettens afgørelser fremgik, at A og B efter rettens opfattelse måtte anses for handicappede i forskelsbehandlingslovens forstand.

Arbejdsgiverne kærede Sø- og Handelsrettens kendelser om præjudiciel forelæggelse og anmodede om, at der i forbindelse med den forelæggelse, der var besluttet, tillige skulle stilles spørgsmål om forståelsen af handicapbegrebet i direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

A og B anførte blandt andet, at kæresagerne skulle afvises, da Sø- og Handelsretten havde truffet en retskraftig delafgørelse om, hvorvidt A og B var handicappede.

Højesteret fastslog, at Sø- og Handelsrettens udtalelse om, hvorvidt A og B var handicappede i forskelsbehandlingslovens forstand var et led i en procesledende beslutning og derfor ikke en retskraftig afgørelse. Højesteret fastslog endvidere, at der skulle ske forelæggelse af arbejdsgivernes spørgsmål.

Højesteret ændrede herved Sø- og Handelsrettens kendelser.  


Læs afgørelserne her

 283/2009

 284/2009

 

 

Til top Sidst opdateret: 07-05-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk