Hop til indhold
Højesteret

Udsættelse af hovedforhandling i straffesag 
18-09-2017 

Sag 101/2017
 

Kendelse afsagt den 14. september 2017

 

Anklagemyndigheden
mod
T1
og
T2 A/S

 

Hovedforhandling i en straffesag blev udsat i foreløbig 1 år på EU-Domstolens præjudicielle dom i en anden straffesag

T1 og T2 A/S blev den 15. marts 2005 sigtet for overtrædelse af spillelovgivningen. Sagen blev to gange stillet i bero af anklagemyndigheden med henblik på at afklare EU-retlige aspekter i andre sager om overtrædelse af spillelovgivningen.

Den 18. juli 2016 rejste anklagemyndigheden tiltale mod T1 og T2 A/S. Anklagemyndigheden anmodede samtidig om udsættelse af hovedforhandlingen, indtil EU-Domstolen havde besvaret et præjudicielt spørgsmål i en tilsvarende sag, som verserer ved en anden byret.

Højesteret udtalte, at det som udgangspunkt kan begrunde udsættelse af hovedforhandlingen, at en domstol har forelagt et præjudicielt spørgsmål for EU-Domstolen om danske reglers overensstemmelse med EU-retten, der har betydning for afgørelsen af en straffesag.

Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte byrettens skøn i den foreliggende sag over nødvendigheden af at udsætte hovedforhandlingen på EU-Domstolens præjudicielle dom i sagen ved den anden byret.

Højesteret bemærkede, at sagsbehandlingstiden forud for tiltalerejsningen havde været meget langvarig og betydeligt havde oversteget det rimelige, og at dette måtte tillægges væsentlig betydning ved straffens fastsættelse.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk