Hop til indhold
Højesteret

Udmåling af tillægsstraf 
08-12-2015 

Sag 208/2015
  

 

Dom afsagt den 8. december 2015

 

Anklagemyndigheden
mod
T1

 

Tillægsstraf nedsat fra fængsel i 3 år og 6 måneder til fængsel i 3 år, 5 måneder og 18 dage

T1 blev prøveløsladt den 18. oktober 2010 med en reststraf på 353 dage og med en prøvetid på 2 år.

Han blev herefter den 22. marts 2013 idømt 3 år og 9 måneders fængsel. Straffen blev fastsat som en fællesstraf med den ved prøveløsladelsen fastsatte reststraf på 353 dage. Han blev den 13. december 2013 idømt en tillægsstraf på fængsel i 3 år og 9 måneder bl.a. for to røverier. Den 12. august 2014 blev han idømt en tillægsstraf på fængsel i 3 år og 6 måneder bl.a. for røveri af særligt grov beskaffenhed, hvilket landsretten stadfæstede ved dom af 28. april 2015.

Alle de pågældende lovovertrædelser var begået før den første dom den 22. marts 2013, og forholdene kunne derfor i princippet have været pådømt under samme sag, hvor T1 højest kunne være idømt fængsel i 10 år med tillæg af reststraffen på 353 dage, jf. straffelovens § 288, stk. 2, jf. § 88, stk. 1, 1. pkt. Da T1 imidlertid var blevet idømt i alt 11 års fængsel, skulle den seneste tillægsstraf nedsættes til fængsel i 3 år, 5 måneder og 18 dage.

Højesteret stadfæstede i overensstemmelse med parternes samstemmende påstande landsrettens dom med den ændring, at tillægsstraffen blev nedsat til fængsel i 3 år, 5 måneder og 18 dage.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk