Hop til indhold
Højesteret

Udleveringssag hjemvist til Justitsministeriet til fornyet behandling 
17-12-2012 

Sag 175/2012
 

 

Kendelse afsagt den 17. december 2012. 

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Sag om udlevering af en græsk statsborger til strafforfølgning i Grækenland blev hjemvist til fornyet behandling i Justitsministeriet

 

De græske myndigheder havde i henhold til en europæisk arrestordre anmodet om, at en græsk stats­borger blev udleveret til strafforfølgning i Grækenland for forhold begået i 2004-05.

 

Det fremgik endvidere af sagen, at den græske stats­borger i 2007 var blevet dømt for overtrædelse af checkloven, og at det samme checkforhold tillige var om­fat­tet af arrestordren, dog således, at handlin­gen nu blev henført til en anden straffebestem­mel­se.

 

Højesteret fastslog, at der var tale om ”samme strafbare handling”, hvorfor der ikke kunne ske udleve­ring i dette forhold. Da den græske statsborgers seneste straffeattest kun omfattede domme afsagt indtil 2001, var sagen ikke tilstrækkeligt oplyst vedrørende de øvrige forhold i arrestordren, hvorfor sagen for så vidt angår disse forhold blev hjemvist til Justitsministeriet til fornyet behandling.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk