Hop til indhold
Højesteret

Udlejningsejendom var ikke omfattet af reglerne om småhuse 
21-05-2014 

Sag 252/2013
 

Dom afsagt den 21. maj 2014

 

A
mod
B

 

Ejendom, der den 1. januar 1995 var ejet af en andelsboligforening, og som senere var blevet solgt til en privat udlejer, var ikke længere omfattet af reglerne om småhuse

En ejendom med 10 beboelseslejligheder var den 1. januar 1995 ejet af en andelsboligforening, og 2 af lejlighederne var lejet ud af foreningen. Ejendommen var derfor – for så vidt angår den udlejede del – efter boligreguleringslovens § 29 b, 2. pkt., omfattet af reglerne om småhuse i lovens kapitel IV A. Ejendommen blev senere solgt til en privat udlejer og var derfor ikke længere en andelsboligforeningsejendom. Højesteret fastslog, at den omhandlede ejendom efter at være blevet privat udlej­ningsejendom ikke falder ind under reglerne i boligreguleringslovens § 29 b, og at lovens kapitel IV A ikke gælder for ejendommen.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk