Hop til indhold
Højesteret

Udlejers ret til markedslejeregulering 
26-09-2011 

Sag 204/2010

Udlejers ret til markedslejeregulering

Dom afsagt den 26. september 2011.

Ejendomsselskabet Kirsten Bang ApS
mod
Isenkræmmer Lars Bjørn Hansen

Ikke regulering til markedslejen efter en erhvervslejekontrakt med lejeregulering efter nettoprisindeks

I en lejekontrakt indgået i august 2002 aftalte parterne en årlig regulering af lejen for en isenkræmmerforretning på grundlag af et nettoprisindeks.

Ejendommen blev nogle år senere overtaget af en ny ejer, der i 2007 varslede forhøjelse af lejen til markedslejen. Lejer gjorde indsigelse imod den varslede forhøjelse og henviste bl.a. til, at det af lejekontrakten fremgår, at lejen alene kan reguleres efter nettoprisindeksmetoden. Den nye udlejer mente derimod, at det positivt skulle fremgå af parternes aftale, såfremt muligheden for markedslejeregulering skulle anses for afskåret.

Højesteret udtalte, at ifølge erhvervslejelovens § 9, stk. 1, sker fastsættelse af lejens størrelse ved lejeaftalens ind­gåelse og lejens regulering i lejeperioden efter parternes aftale. Ifølge § 13, stk. 1, 1. pkt., kan parterne i et erhvervslejeforhold i lejeperioden forlange lejen reguleret til markedslejen, hvis den gældende leje er væsentligt lavere eller væsentligt højere end markedslejen.

Den fravigelige bestemmelse i erhvervslejelovens § 13 om markedsregulering finder efter lovens § 4 anvendelse, medmindre andet er aftalt.

I den lejekontrakt, der blev indgået i august 2002 mellem den tidligere udlejer og lejer, aftalte parterne en årlig regulering af lejen på grundlag af et nettopris­indeks, og Højesteret fandt ikke holdepunkter for at forstå parternes aftale således, at der tillige kunne ske regulering af lejen til markedslejen efter erhvervslejelovens § 13.

Både byretten og Østre Landsret var nået til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 28-09-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk