Hop til indhold
Højesteret

Udlejer kunne kræve husleje reguleret efter nettoprisindekset 
25-05-2010 

Sag 9/2009
 

Dom afsagt den 20. maj 2010.

 

E-Bolig A/S
mod
Knud Erik Mathiasen

 Udlejer kunne kræve husleje reguleret efter nettoprisindekset

Med virkning fra 1. maj 2001 havde udlejer og lejer indgået en lejeaftale, hvorefter der kunne ske lejeforhøjelser som udgangspunkt efter et trappelejeprincip. Udlejer havde dog forbeholdt sig ret til at kræve lejen nettoprisindeksreguleret hvert år pr. 1. januar, hvis en sådan regulering medførte en højere husleje end den aftalte trappeleje. Herudover havde udlejer forbeholdt sig ret til at kræve betaling for stigning i skatter og afgifter. I 2002 blev lejerens husleje reguleret efter nettoprisindekset. I februar 2003 blev det mellem lejer og udlejer aftalt, at lejen i fremtiden alene skulle nettoprisindeksreguleres hvert år. Lejen blev herefter hvert år reguleret i overensstemmelse hermed.

Lejer havde anført, at den oprindelige lejeaftale var i strid med lejelovgivningen og dermed ugyldig i sin helhed, og at der skulle ses bort fra aftalen fra februar 2003, da den var indgået ud fra den forudsætning, at den oprindelige lejeaftale var gyldig.

Udlejer havde anført, at begge aftaler var gyldige.

Højesteret udtalte, at der efter boligreguleringsloven alene kan indgås aftale om forhøjelse af lejen enten efter trappelejeprincippet eller efter nettoprisindekset, men ikke om anvendelse af begge reguleringsmåder i et lejeforhold. Højesteret fandt efter en konkret vurdering ikke grundlag for at tilsidesætte aftalen fra 2003 som ugyldig ud fra et forudsætningssynspunkt. Udlejer kunne derfor kræve huslejen reguleret efter nettoprisindekset.

Højesteret ændrede hermed landsrettens afgørelse.   

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk