Hop til indhold
Højesteret

Udlæg kunne foretages i en mælkekvote 
15-08-2013 

Sag 3/2013
 

Kendelse afsagt den 13. august 2013.   

 A
mod
B
DLR Kredit A/S
Vestjysk Bank A/S
De Danske Mejeriers Mælkeudvalg

Der kunne foretages udlæg i en mælkekvote. Sagen blev hjemvist til fogedretten til behandling af en anmodning om tvangsrealisation af udlægget

Højesteret bestemte, at der kunne foretages udlæg i en mælkekvote, som var tildelt en landbrugsbedrift. Spørgsmålet var blevet rejst under en tvangsauktion over landbrugsejendommen, hvorefter fogedretten havde genoptaget en fogedsag vedrørende et foretaget udlæg i mælkekvoten.

Højesteret udtalte, at mælkekvoten under iagttagelse af reglerne i mælkekvotebekendtgørelsen kunne overdrages til en anden bedrift uden samtidig overdragelse af et landbrugsareal, ligesom den kunne sælges på kvotebørsen. Mælkekvoten måtte derfor anses for at være et formueaktiv, der kan foretages udlæg i, hvorfor fogedretten oprindeligt med rette havde foretaget udlæg i den.

Sagen blev derfor hjemvist til fogedretten til behandling af anmodningen om tvangsrealisation af udlægget i mælkekvoten, herunder en stillingtagen til om dette indebærer et krav på andel i provenuet på tvangsauktionen, på afholdelse af tvangsauktion over den mælkekvote, som blev overtaget i forlængelse af tvangsauktionen, eller på tvangssalg af denne på kvotebørsen.

Landsretten var nået til et andet resultat.

  Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret: 15-08-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk