Hop til indhold
Højesteret

Udgifter ikke fradragsberettigede 
30-03-2012 

Sag 237/2010

Dom afsagt den 30. marts 2012.

IBM Danmark ApS
mod
Skatteministeriet

Udgifter til arkitekt- og ingeniørbistand i forbindelse med påtænkt opførelse af et driftscenter, som senere blev opgivet, var ikke fradragsberettiget som driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a

IBM Danmark ApS var ikke berettiget til at fradrage selskabets udgifter til ingeniør- og arkitektbistand i forbindelse med et påtænkt, men ikke opført yderligere driftscenter.

Højesteret udtalte, at udgifterne knyttede sig til den påtænkte opførelse af driftscentret, og at disse udgifter ikke havde en sådan forbindelse til selskabets eksisterende drift, at de kunne anses for driftsomkostninger, der kunne fradrages fuldt ud i det år, hvor udgifterne var afholdt. Udgifterne kunne heller ikke afskrives, da centret ikke var blevet etableret og taget i brug.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 19-04-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk