Hop til indhold
Højesteret

Udfyldelse af oplysningsskema 
20-06-2012 

Sag 92/2010

Dom afsagt den 20. juni 2012.

Mariagerfjord Kommune
mod
Boet efter Lene Skak Mølgaard

Spørgsmålet, om der var igangværende miljøsager på en ejendom i et oplysningsskema, var korrekt besvaret af kommune

En sag om olieforurening på en ejendom blev af­sluttet af Arden Kommune (nu Mariagerfjord Kommune) i 1992, efter at langt hovedparten af den forurenede jord var blevet fjernet, idet kommunen var af den opfattelse, at der ikke var nogen risiko knyttet til restforureningen.

Til brug for en ejendomshandel besvarede kommunen i september 2000 et ejendomsoplysningsskema og oplyste heri, at ejendommen ikke var omfattet af en igangværende miljøsag.

Efter jordforureningsloven, der trådte i kraft den 1. januar 2000, skulle amtet tage stilling til, om restforureningen skulle kortlægges efter denne lov. Dette indebar ikke, at ejendommen var omfattet af en ”igangvæ­rende miljøsag” i september 2000, da ejendomsop­lys­nings­skemaet blev besvaret.

Højesteret fandt herefter, at kommunens besvarelse af de stillede spørgsmål var korrekt, og at der ikke – heller ikke efter ikrafttrædelsen af jordforurenings­loven – i forbindelse med besvarelsen af oplysningsskemaet påhvilede kommu­nen en for­pligtelse til på eget initiativ at efterse, om ejen­dommen tidligere havde været omfattet af en miljøsag, med henblik på, at man i bekræftende fald kunne påføre skemaet en supplerende bemærkning herom.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

 

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 20-06-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk