Hop til indhold
Højesteret

Udformning af ekstrakt i nævningesager 
26-04-2012 

Sag 240/2010
 

Kendelse afsagt 24. april 2012.

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Højesteret har bestemt, at der ikke skal gøres forskel på det såkaldte ekstraktmateriale, som de juridiske dommere og nævningerne i straffesager skal have adgang til under sagen

Spørgsmålet var indbragt af den tiltalte, T, der i en nævningesag for landsretten protesterede imod, at nævningerne bl.a. havde adgang til oplysninger om forhold, som han tidligere var blevet dømt og straffet for. Han henviste bl.a. til, at man herved risikerede, at nævningerne ville inddrage andre forhold end sagens beviser i deres vurdering af skyldsspørgsmålet.

Højesteret fandt efter ordlyden og forarbejderne til § 888 i retsplejeloven, at dommerne og nævningerne skal have samme materiale til rådighed under behandlingen af nævningesagen, og at ekstrak­ten til nævningerne således ikke skal opdeles i en del til brug for afgørelse af skyldspørgsmå­let og en del til brug for eventuel strafudmåling.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens kendelse.

 

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk