Hop til indhold
Højesteret

Udenretlig konfiskation 
25-04-2012 

Sag 238/2011
 

Kendelse afsagt 19. april 2012.

  

Anklagemyndigheden
mod
A
(advokat Jakob S. Arrevad)

A kunne ikke pålægges at betale sagsomkostninger efter at have vedtaget en tilkendegivelse om udenretlig konfiskation af 1 mio. kr. til fuld og endelig afgørelse.

A vedtog den 13. august 2010 en tilkendegivelse om udenretlig konfiskation af 1 mio. kr. i udbytte indvundet ved ulovlig samhandel med Irak. I tilkendegivelsen var det fastsat, at ved accept af udenretlig konfiskation var beløbet til fuld og endelig afgørelse. Der var ikke i tilkendegivelsen taget forbehold for betaling af sagsomkostninger.

Højesteret fastslog, at der herefter ikke var grundlag for yderligere at fremsætte krav over for A om betaling af sagsomkostninger til dækning af udgifterne til revisionsbistand og salær til den beskikkede forsvarer.

Højesteret ændrede hermed landsrettens afgørelse.

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk