Hop til indhold
Højesteret

Udeblivelsesvirkning uberettiget, da anbefalet brev ikke var kommet frem. 
31-03-2015 

Sag 232/2014
 

Kendelse afsagt 31. marts 2015   


Jan Laugesen
mod
Center for Parkering


Der kunne ikke tillægges manglende fremmøde til et retsmøde udeblivelsesvirkning, da indkaldelsen sendt med anbefalet brev ikke var kommet frem. 

Sagen angik virkningen af en parts udeblivelse fra et retsmøde i fogedretten. Den pågældende var blevet indkaldt til retsmødet ved et anbefalet brev, men brevet blev ikke udleveret eller afhentet, og det blev derfor tilbagesendt til fogedretten af postvæsenet.

Højesteret udtalte, at en parts manglende fremmøde til et retsmøde kun kan tillægges udeblivelsesvirkning, hvis den pågældende har været lovligt indkaldt. Til lovlig indkaldelse ved almindeligt brev hører, at brevet er kommet frem til den pågældende.

Også når indkaldelsen til retsmødet sker ved et anbefalet brev, er det en forudsætning for lovlig indkaldelse, som kan tillægges udeblivelsesvirkning, at brevet er kommet frem. Højesteret fandt ikke, at denne betingelse var opfyldt, da det anbefalede brev ikke blev udleveret eller afhentet og derfor blev returneret til afsenderen. En anmeldelse fra postvæsenet om, at et anbefalet brev fra en domstol kan afhentes, indebærer heller ikke i sig selv, at den pågældende er lovligt indkaldt til et retsmøde.

Da der ikke forelå oplysninger om, at meddelelse om retsmødet på anden måde var kommet frem til modtageren, var vedkommende således ikke lovligt indkaldt til retsmødet, og fogedretten var derfor ikke berettiget til at nægte at imødekomme hans begæring om genoptagelse af sagen og anse hans indsigelser for bortfaldet som følge af hans udeblivelse fra retsmødet.

Landsretten var kommet frem til et andet resultat.  


 Læs hele kendelsen 

Til top Sidst opdateret: 01-04-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk