Hop til indhold
Højesteret

Udeblivelsesvirkning på grund af manglende indlevering af processkrift 
12-01-2010 

Sag 234/2009 og 235/2009

Kendelse afsagt den 12. januar 2010.

Sag 234/2009 og 235/2009

Celcura Svenska AB (tidligere Rentokil Svenska AB)
mod
Henrik Gohn og Karin Gohn
og
Celcura Svenska AB (tidligere Rentokil Svenska AB)
mod
Per Lüdiksen

Udeblivelsesvirkning på grund af manglende indlevering af processkrift

Byretten afviste i april 2009 to sager, der indgik i et større sagskompleks, under henvisning til at sagsøgerne ikke havde indleveret processkrifter. Landsretten omgjorde byrettens beslutning om afvisning og hjemviste sagerne til fortsat behandling ved byretten.

I sagen mod Henrik og Karin Gohn fremgik det ikke af retsbogen vedrørende et telefonisk afholdt retsmøde, at de blev pålagt at indlevere et processkrift, og at undladelse heraf kunne tillægges udeblivelsesvirkning. Dette fremgik derimod af retsbogen fra et tilsvarende telefonmøde i sagen mod Per Lüdiksen.

På baggrund af retsbogens udvisende var der i sagen mod Henrik og Karin Gohn ikke grundlag for at tillægge den manglende overholdelse af fristen udeblivelsesvirkning i form af afvisning. Højesteret hjemviste derfor sagen til byretten til fortsat behandling.

Landsretten var nået til samme resultat.

I sagen mod Per Lüdiksen tiltrådte Højesteret, at betingelserne for at tillægge den manglende indlevering af processkrift udeblivelsesvirkning i form af afvisning var til stede. Der var ikke fremkommet oplysninger, der undtagelsesvist kunne føre til at undlade at tillægge fristen udeblivelsesvirkning. Byrettens afvisning blev derfor stadfæstet.

Højesteret ændrede dermed landsrettens afgørelse.

 

Til top Sidst opdateret: 18-01-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk