Hop til indhold
Højesteret

Udbud og erstatning 
15-06-2012 

Sag 88/2010

Dom afsagt den 15. juni 2012.

Montaneisen GmbH
mod
Kystdirektoratet

Kystdirektoratet havde overtrådt udbudsreglerne ved at have antaget et tilbud med forbehold og var erstatningsansvarlig for det tab, en anden tilbudsgiver derved havde lidt.

Sagen drejede sig om udbuddet af fase 2 af minerydningen på Skal­lingen, hvor Kystdirektoratet havde antaget et tilbud, der indeholdt forbehold.

Højesteret fastslog, at Kystdirektoratet i medfør af artikel 2 i udbuds­direktivet var forpligtet til ikke at acceptere forbeholdene, uanset om Kystdirektoratet først var blevet bekendt med forbeholdene efter antagelsen af tilbuddet.

Højesteret fandt efter en konkret vurdering, at Kystdirektoratet ikke havde sandsynliggjort, at man, hvis tilbuddet var blevet afvist, ville have annulleret udbuddet. Højesteret lagde herefter til grund, at Montaneisens tilbud, der var det næstmest fordelagtige, ville være blevet antaget. Montaneisen havde derfor krav på er­statning for det tab, selskabet led ved, at dette ikke skete.

Erstat­ningen (positiv opfyldelsesinteresse) blev fastsat skønsmæssigt til i alt 4 mio. kr.

Højesteret ændrede dermed landsrettens dom for så vidt angår erstatningens størrelse.

 Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 15-06-2012 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk