Hop til indhold
Højesteret

Ubetinget vigepligt 
03-12-2014 

Sag 178/2014
 

 

Dom afsagt den 3. december 2014

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

Manglende standsning ved færdselstavle om fuldt stop er en overtrædelse af den ubetingede vigepligt

T skulle krydse en vej, hvor der var opsat en færdselstavle om ”STOP”. Der var ingen trafik og T havde set skiltet. T stoppede ikke op, men trillede ud i krydset med ca. 10 km/t.

Han erkendte, at han derved havde overtrådt reglen i færdselslovens § 4, stk. 1, om at man skal rette sig efter færdselstavlernes anvisninger. Men spørgsmålet var, om der også var tale om overtrædelse af den ubetingede vigepligt i denne situation, hvor der ikke var nogen trafik på vejen at vige for. Det var afgørende for, om der var grundlag for et ”klip i kørekortet” efter reglen i færdselslovens § 125, stk. 2.

Højesteret kom frem til, at T havde overtrådt sin ubetingede vigepligt, da han ikke stoppede op før fremkørsel. Overtrædelsen medførte derfor et klip i kørekortet. T havde i forvejen to klip.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk