Hop til indhold
Højesteret

Ubetinget straf for børnepornografi 
07-09-2016 

Sag 18/2016
  

 

Dom afsagt den 7. september 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Fængselsstraf for besiddelse og udbredelse af børnepornografi kunne ikke gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste

T var fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 235, stk. 1 og 2, ved at have været i besiddelse af 75 billeder og 7 filmsekvenser med børnepornografisk materiale. Heraf var der 10 billeder, der indeholdt fremstillinger af sær­ligt grove seksuelle forhold, herunder seksuel aktivitet med meget små børn. Endvidere havde han bl.a. været i besiddelse af 23 billeder og 5 filmsekvenser med gengivelser af børn, der indgår i seksuel aktivitet. Derudover havde han udbredt 29 filer med børnepornografisk materiale. 

I forbindelse med udbredelsen af de omhandlede filer havde T chatkorrespon­dance med personer, som han delte filer med og modtog filer fra, og i den forbindelse efter­spurgte han bl.a. materiale med små børn, der blev udsat for ekstrem/hård seksuel behandling.  

Byretten og landsretten fastsatte straffen til 60 dages fængsel, der blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Højesteret stadfæstede fængselsstraffens længde.

Højesteret udtalte, at sager om besiddelse og udbredelse af børnepornografisk materiale om­fatter forhold af meget forskellig karakter og grovhed. Nogle sager vil derfor skulle afgøres med en ubetinget dom, i andre sager kan straffen gøres helt eller delvis betinget med vilkår om samfundstjeneste, og i atter andre sager kan straffen gøres betinget uden vilkår herom. Ved valget mellem de tre sanktionsformer må der tages hensyn til de konkrete om­stændigheder, herunder antallet af børnepornografiske fremstillinger, grovheden af det børne­pornografiske indhold, og om der alene er tale om besiddelse eller også om udbredelse, og i givet fald omfanget heraf. Der må endvidere tages hensyn til tiltaltes personlige forhold.

Højesteret fandt, at der i hvert fald ikke under de omstændigheder, der indgik i sagen, var grundlag for at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk