Hop til indhold
Højesteret

Ubetinget frakendelse af førerret i 3 år 
18-03-2010 

Sag 226/2009
 

Dom afsagt den 18. marts 2010.

 

Rigsadvokaten
mod

Ubetinget frakendelse af førerret i 3 år

Sagen angik to tilfælde af spirituskørsel i promilleintervallet 0,51-1,20, som udløser ubetinget frakendelse af førerret efter færdselsloven. Loven var blevet ændret i 2005, og efter ordlyden af § 128, stk. 2, sker ubetinget frakendelse for spirituskørsel nu for et tidsrum af mindst 3 år.

Spørgsmålet under sagen var, om loven – uanset dens klare og utvivlsomme formulering – skal forstås sådan, at frakendelsestiden ved samtidig pådømmelse af to tilfælde af spirituskørsel med en promille i det nævnte interval kun er 1 år, således som det var blevet foreslået i betænk­ning nr. 1448/2004 om sanktioner for spirituskørsel mv.

Højesteret frakendte T førerretten i 3 år og udtalte bl.a., at en fravigelse af lovens klare ord – også selv om der er tale om en fravigelse til gunst for tiltalte – kun kan ske, hvis det på andet grundlag kan fast­slås, at dette har været lovgivers mening. Da det var en utvivlsom følge af ændringsloven, at 2. gangs-spirituskørsel med en promille på 0,51-1,20 udløser ubetinget frakendelse i 3 år, kunne det ikke anses for ude af proportion og en indlysende fejl, at dette også er sanktionen ved samtidig bedømmelse af 2 tilfælde med en promille på 0,51-1,20.

By- og landsretten var nået til samme resultat.

 

Til top Sidst opdateret: 18-03-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk