Hop til indhold
Højesteret

Ubetinget fængselsstraf for medvirken til grov vold 
21-02-2018 

Sag 207/2017
 

Dom afsagt den 21. februar 2018

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Der var ikke grundlag for at gøre straffen på fængsel i 1 år betinget med vilkår om samfundstjeneste i en sag om rent passiv medvirken til grov vold

Den 21-årige T var fundet skyldig i medvirken til grov vold og frihedsberøvelse, idet han havde lokket en ven til at møde op på en restaurant, hvorefter vennen blev angrebet af to medgerningsmænd. Vennen blev tvunget ind i bil og kørt ud til en tunnel, hvor han bl.a. blev hakket i hovedet med en kniv og slået i panden med en sten. T forholdt sig passiv under hele forløbet og gjorde ikke noget for at afværge eller standse forbrydelsen.

Det var oplyst, at T ikke var alderssvarende udviklet, og at han var begavet i den nedre del af normalområdet. Han var i lære som kok og ville miste sin læreplads, hvis han skulle afsone en fængselsstraf. Efter kriminalforsorgens vurdering havde T behov for støtte og hjælp til at leve en kriminalitetsfri tilværelse, og et tilsyn kunne reducere risikoen for ny kriminalitet.

Hovedspørgsmålet for Højesteret var, om der var grundlag for at gøre straffen på 1 års fængsel helt eller delvis betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Højesteret fandt ikke grundlag for at gøre straffen betinget. Det blev tillagt vægt, at T havde medvirket i et planlagt overfald, hvor offeret blev lokket i baghold. Forholdets grove karakter var afspejlet i landsrettens udmåling af straffen på 1 år, og der var herved taget hensyn til T’s angivelige frygt for medgerningsmændene, og at han ikke deltog aktivt i voldsudøvelsen. T var tidligere straffet for vold, og hans personlige forhold kunne ikke betegnes som gode (dissens for at gøre straffen delvis betinget med vilkår om samfundstjeneste).

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk