Hop til indhold
Højesteret

Ubetinget fængselsstraf for bistand til udlændings ulovlige indrejse i Danmark 
04-10-2017 

Sag 178/2017
 

Dom afsagt den 4. oktober 2017

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Straffen for at have hjulpet en udlænding med at rejse ulovligt ind i Danmark fastsat til 30 dages ubetinget fængsel

T var fundet skyldig i sammen med en anden mand at have hjulpet en udlænding – som han ikke kendte – med at rejse ulovligt ind i Danmark, idet han i sin bil var kørt til Tyskland for at hente den pågældende udlænding.

Højesteret tiltrådte, at straffen var udmålt til fængsel i 30 dage. Spørgsmålet var, om straffen skulle være ubetinget eller betinget med vilkår om samfundstjeneste. Efter en samlet vurdering af kriminalitetens karakter, grovhed og tiltaltes personlige forhold fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Højesteret tiltrådte, at det ikke var i strid med Danmarks internationale forpligtelser, at tiltalte var udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år.

Landsretten var delvist nået til et andet resultat.

Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk