Hop til indhold
Højesteret

Ubetinget fængsel for trussel mod politimand 
07-02-2018 

Sag 203/2017
 

Dom afsagt den 7. februar 2018

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

T idømt en ubetinget fængselsstraf for at have truet en politimand

T var fundet skyldig i at have truet en tjenestegørende politimand under en telefonsamtale ved at have sagt: ”Hvis det var lovligt at skyde folk F, så var du blevet skudt”.

Højesteret udmålte straffen til fængsel i 20 dage. Højesteret bemærkede, at vold eller trussel om vold mod personer i offentlig tjeneste eller hverv fortsat som udgangspunktet skal straffes med ubetinget fængsel, jf. også justitsministerens besvarelse af et spørgsmål fra Retsudvalget i forbindelse med Folketingets behandling af et lovforslag, der havde til formål at øge anvendelsen af samfundstjeneste. Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om ubetinget fængsel i den foreliggende sag.

Landsretten var med hensyn til straffens længde nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk