Hop til indhold
Højesteret

Ubetinget fængsel for grov vold 
24-10-2017 

Sag 182/2017
 

Dom afsagt den 24. oktober 2017

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Der var ikke grundlag for at gøre straffen for grov vold betinget med vilkår om samfundstjeneste

På en parkeringsplads slog en 51-årig mand (T) en anden mand i hvert fald to gange i hovedet med en rundstok af træ med en sådan kraft, at den knækkede. T havde forinden kørt efter forurettede over en længere strækning for at påtale dennes kørsel. Forurettede fik ikke alvorlige skader som følge af volden.

Højesteret udmålte straffen til fængsel i 60 dage. Efter en samlet vurdering af voldens karakter og omstændighederne i øvrigt vurderede Højesteret, at der ikke var grundlag for at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

  Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk