Hop til indhold
Højesteret

Tvistighedsnævnets kompetence. Efterbetaling af medarbejders pensionsbidrag 
20-08-2014 

Sag 337/2012
 

Dom afsagt den 20. august 2014

 

HK som mandatar for A
mod
DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S

 

Tvistighedsnævnets kompetence var ikke begrænset i medfør af erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1. Medarbejder var berettiget til efterbetaling af eget pensionsbidrag, selv om beløbet var udbetalt som løn

A var i en periode ansat som økonomielev hos Clear Channel Danmark A/S. A’s eget pensionsbidrag blev ikke fradraget i lønnen og indbetalt til en pensionsordning. Sagen angik, om Tvistighedsnævnet havde været kompetent til at tage stilling til, om A var berettiget til at få efterbetalt sit pensionsbidrag, samt om A i givet fald havde krav på efterbetaling, selv om beløbet allerede var udbetalt som løn.

Højesteret fastslog, at erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1, ikke begrænser Tvistighedsnævnets kompetence, og at en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke med frigørende virkning kan opfylde sin pligt til at indbetale pensionsbidrag ved at ud­betale pensionsbidraget til medarbejderen som løn. Der var ikke oplyst omstændigheder, der kunne føre til en fravigelse af udgangspunktet. A var derfor berettiget til at få efterbetalt sit pensionsbidrag.

Landsretten var nået til det modsatte resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk