Hop til indhold
Højesteret

Tvind-efterskole opfyldte ikke betingelserne for at få tilskud 
20-11-2009 

Sag 23/2008

Dom afsagt den 20. november 2009.

Den selvejende institution Juelsminde Efterskole
mod
Undervisningsministeriet

Tvind-efterskole opfyldte ikke betingelserne for at få tilskud

I februar 1999 fandt Højesteret det grundlovsstridigt, at den såkaldte Tvindlov udelukkede en række navngivne skoler, der var tilsluttet Tvind-samvirket – herunder Juelsminde Efterskole – fra offentlige tilskud i henhold til lovgivningen om friskoler mv. De berørte skoler fik i konsekvens af Højesterets dom mulighed for at søge om tilskud efter lo­vens al­mindelige regler på samme måde som andre skoler. Undervisningsministeriet traf herefter afgørelse om at tilbagekalde Juelsminde Efterskoles godkendelse – og dermed mulighed for tilskud – efter lov om frie kostskoler. Ministeriet skønnede, at der ikke var tilstrækkelig sikkerhed for, at Juelsminde Efterskole i perioden fra 1. januar 1997 til afgørelsestidspunktet i sommeren 1999 havde opfyldt lovens krav om bl.a. uafhængighed.

Juelsminde Efterskole indbragte sagen for domstolene og anførte bl.a., at skolen opfyldte lovens krav, og at Undervisningsministeriets afgørelse var ugyldig som følge af bl.a. ministeriets inhabilitet.

Højesteret frifandt Undervisningsministeriet og fastslog, at der intet grundlag var for at tilsidesætte ministeriets bedømmelse, hvorefter Juelsminde Efterskole indgik i Tvind-samvirket på en sådan måde, at der ikke var tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen opfyldte lovens krav om uafhængighed som betingelse for tilskud. Juelsminde Efterskole havde ikke i øvrigt anført noget, der kunne føre til afgørelsens ugyldighed.

Landsretten var nået til samme resultat.

Til top Sidst opdateret: 20-11-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk