Hop til indhold
Højesteret

Tvangsindløsning af minoritetsaktier 
06-03-2013 

Sag 341/2010
 

Dom afsagt den 6. marts 2013

 

A,
B
og
C
mod
D
og
E

 

Indløsningskursen ved tvangsindløs­ning af minoritetsaktier ikke forhøjet

 

A-Cs minoritetsaktier var blevet tvangsindløst i henhold til en vedtægtsbestemmelse i selskabet D. Under sagen for landsretten havde D-E accepteret at betale for en skønsmandsvurdering af aktiernes værdi på tvangsindløsningstidspunktet og at efterbetale, hvis værdien var højere end tvangsindløsningskursen.

 

Højesteret fastslog, at indløsningskursen ved tvangsindløs­ning af minoritetsaktier efter den tidligere gældende aktiesel­skabslovs regler skal fastsættes ud fra minoritetsaktiernes handelsværdi. Højesteret fandt på baggrund af sagens omstændigheder, at der ikke kunne lægges afgørende vægt på børskursen, og at handelsværdien som vurderet af skønsmændene ikke var højere end indløsningskursen.

 

Højesteret fandt, at tvangsindløsningen i realiteten opfyldte alle betingelserne for tvangsindløsning efter den dagældende aktieselskabslovs § 20 b og § 20 d, og at A-C var forpligtet til at lade deres aktier indløse til indløsningskursen, uanset om tvangsindløsningen kunne være gennemført alene på grundlag af vedtægterne i D. 

 

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk