Hop til indhold
Højesteret

Tvangsauktion 
23-06-2017 

Sag 60/2017
 

Kendelse afsagt den 22. juni 2017

 

A og B,
C og
D
mod
Totalkredit A/S

 

Spørgsmål om hvor mange lejeres deposita og forudbetalt leje, der skulle medtages i størstebeløbet på en tvangsauktion

En ejer af et parcelhus havde indgået en række lejeaftaler for samme tidsperiode med forskellige lejere, A og B, C og D, der alle indbetalte deposita og forudbetalt leje til ejeren. Da ejendommen skulle sælges på tvangsauktion, gjorde A og B, C og D gældende, at deposita og forudbetalt leje for alle lejeaftaler skulle medtages i størstebeløbet ud over auktionsbuddet i salgsopstillingen. Kreditforeningen protesterede herimod.

Højesteret fastslog, at det alene var indbetalt depositum og forudbetalt leje fra den lejer, der havde retten til lejemålet, der skulle medtages i størstebeløbet ud over auktionsbuddet.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelse.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk