Hop til indhold
Højesteret

Transportør erstatningsansvarlig for forsvundet gods 
27-10-2010 

Sag 96/2009
 

Dom afsagt den 27. oktober 2010.

 

Itella Logistics A/S
mod
Scandlines A/S

 

Gods anset for at være i transportørs varetægt, hvorfor transportøren blev erstatningsansvarlig, da godset forsvandt.

En trailer fyldt med træpiller blev indleveret af Itella til Scandlines i Klaipeda med henblik på, at traileren skulle transporteres til Danmark. Efter at Scandlines havde transporteret traileren til Aabenraa, blev denne hensat på en aflåst plads, hvor alle Scandlines kunder havde adgang til at komme for at hente deres trailere.

Da traileren blev hentet af Itella, viste det sig, at den var blevet tømt for sit indhold. 

Der er uenighed mellem parterne om, hvorvidt det er godtgjort, at traileren var læsset med gods, da den blev afleveret til Scandlines i Klaipeda, og om godset således er blevet stjålet før eller efter, at traileren blev overleveret til Scandlines. Der er ligeledes uenighed om, hvorvidt Scandlines, ved at stille traileren på pladsen på Aabenraa havn, har udleveret traileren, således at risikoen for lastens bortkomst er overgået til Itella.

Af sagens dokumenter fremgår, at Scandlines egne medarbejdere i Klaipeda har noteret, at traileren var ”loaded”, da den blev afleveret på havnen i Klaipeda. Højesteret har på denne baggrund lagt til grund, at lasten er forsvundet efter ombordkørslen i Klaipeda.

Idet der ikke var en klar og udtrykkelig aftale mellem Scandlines og Itella om, at placering på pladsen i Aabenraa havn er at ligestille med en udlevering, og idet det heller ikke er aftalt, at oplægning skete for Itellas regning og risiko, har et flertal på fire dommere fundet, at traileren fortsat var i Scandlines besiddelse. Flertallet har således ikke fundet, at Itella, ved at være bekendt med Scandlines fremgangsmåde, har accepteret at bære risikoen for godsets bortkomst. Da godset er bortkommet mens det var i Scandlines varetægt, er Scandlines erstatningsansvarlige for Itellas tab som følge af det forsvundne gods.

Et mindretal på en dommer har fundet, at traileren i overensstemmelse med parternes sædvanlige fremgangsmåde er henstillet på den sædvanlige plads på Aabenraa havn, og at det i overensstemmelse med parternes aftale herefter ikke var Scandlines ansvar at foretage sig yderligere i anledning af håndtering af eller kontrol med traileren. Da Itella var bekendt med forholdene omkring pladsen, og da det var i Itellas interesse at traileren blev stillet det pågældende sted, har denne dommer fundet, at godset efter sølovens § 274, stk. 3, nr. 2 ikke længere var i Scandlines besiddelse, hvorfor Scandlines skal frifindes.

Der blev afsagt dom efter stemmeflertallet.

 Højesteret ændrede hermed Sø- og Handelsrettens afgørelse.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk