Hop til indhold
Højesteret

Transportansvar ved CMR-transport 
06-10-2011 

Sag 148/2009

Dom afsagt den 6. oktober 2011.

Aegis Syndicate no. 1225
og
Beazley Syndicate no. 2623
og
Beazley Syndicate nr. 0623
og
Milennium Syndicate no. 1221
og
Chaucer Marine Syndicate no. 1084
og
mod
Samlast A/S
og
Alex Andersen Ølund A/S

Transportører var ikke ansvarlige for tyveri af vin i forbindelse med CMR-transport

Et selskab, der handler med vin, indgik aftale med Samlast om transport af vin fra Sverige til Danmark. Samlast antog vognmandfirmaet Ølund til at udføre transporten. Under transporten blev vinen stjålet i forbindelse med, at chaufførerne overnattede på en rasteplads i Sverige. Loyd’s syndikaterne udbetalte erstatning til vinhandleren til dækning af tab ved tyveriet.

Loyd’s syndikaterne ønskede at få erstatning fra Samlast og Ølund, fordi de var ansvarlige for godsets bortkomst, og fordi Ølund havde udvist grov uagtsomhed ved ikke at aflåse traileren under opholdet på rastepladsen med en tyveritækkelig vare. Loyd’s syndikaterne anførte, at det burde have stået transportørerne klart, at der var tale om særlig dyr vin.

Højesteret fastslog, at Loyd’s syndikaterne ikke havde krav på erstatning fra Samlast og Ølund. Højesteret lagde vægt på, at Samlast kun havde fået oplysning om, at godset var en palle vin på 153 kg og således ikke havde fået at vide, at der var tale om vin af høj værdi, eller at vinen skulle behandles på en særlig måde. Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte Sø- og Handelsrettens vurdering af, at transportørerne havde været berettiget til at behandle godset som almindeligt stykgods, og Højesteret fandt det ikke bevist, at skaden var forvoldt ved grov uagtsomhed.

Højesteret stadfæstede dermed Sø- og Handelsrettens dom.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 06-10-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk