Hop til indhold
Højesteret

Transport af svin 
30-06-2016 

Sag 27/2015
 

Kendelse afsagt den 29. juni 2016

 

Danske Svineproducenter
mod
Miljø- og Fødevareministeriet

 

Spørgsmål i relation til transport af svin blev ikke forelagt EU-Domstolen

Danske Svineproducenter havde i sagen anført, at visse danske regler angående transport af svin er i strid med EU-retlige regler. I den forbindelse anmodede Danske Svineproducenter om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen.

EU-Domstolen havde allerede i to domme besvaret præjudicielle spørgsmål i sagen. Bl.a. på baggrund af disse domme forelå der efter Højesterets foreløbige opfattelse ikke en sådan rimelig tvivl om forståelsen af den EU-relevante lovgivning, at der var behov for at forelægge EU-Domstolen yderligere spørgsmål, inden Højesteret kunne tage stilling til de påstande, som Danske Svineproducenter havde nedlagt for Højesteret.

Anmodningen om forelæggelse af spørgsmål for EU-Domstolen blev herefter ikke taget til følge.  

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk