Hop til indhold
Højesteret

Transferindtægter skattepligtige 
03-09-2010 

Sag 352/2008
 

Dom afsagt den 3. september 2010.

 

PARKEN Sport & Entertainment A/S
mod
Skatteministeriet

 

En fodboldklubs transferindtægter er skattepligtige

Hovedspørgsmålet under sagen var, om PARKEN Sport & Entertainments transferindtægter ikke – som klubbens øvrige indtægter i form af entreind­tægter, fjernsynsindtægter, sponsorindtægter mv. – var skatte­pligtige efter statsskattelovens § 4, fordi de måtte side­stilles med skattefrie ”indtægter, som hidrører fra salg af den skattepligtiges ejendele”, jf. statsskattelovens § 5, stk. 1, litra a.

Højesteret var enig med Ligningsrådet og Landsskatteretten i, at transferindtægter måtte anses som kompensation til klubben for opgivelse af dennes rettigheder i henhold til den ansættelseskontrakt, klubben havde indgået med spille­ren, til fordel for en bestemt anden klub. Højesteret bemærkede, at til- og afgang af spillere måtte an­ses for at udgøre en sædvanlig del af klubbens driftsaktivi­teter med henblik på at optimere de sportslige og økonomiske resultater.

Herefter fandt Højesteret, at transferindtægter og -udgifter ikke vedrørte selve indkomstgrundlaget. Transferindtægterne kunne derfor ikke an­ses for at være en skattefri formuegevinst, der var frem­kommet ved salg af ejendele, jf. stats­skattelovens § 5, stk. 1, litra a, men var skattepligtige efter statsskattelovens § 4.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk